Diğer Sayılar:
Retina-Vitreus
2013, Cilt 21, Sayı 1
Klinik Çalışmalar
Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Olan Hastalarda Posterior Vitre Dekolmanı Görülme Sıklığının, Ultrason ve Optik Koherens Tomografi ile Araştırılması
Yasemin BAYDAR, Cemile ÜÇGÜL, Yekta ŞENDÜL, Dilek GÜVEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab Uygulamasının Görsel Başarıya Etkisi
Nurten ÜNLÜ, Mehmet Akif ACAR, Güner ÖZKAN ÜNEY, Dicle HAZIROLAN, Uğur Emrah ALTIPARMAK, Firdevs ÖRNEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Maküler Hol Cerrahisi Sonrası Fotoreseptör Hücre Tabaka Bütünlüğünün Görsel Prognoz Üzerine Etkisi
Evin ŞINGAR, İmren AKKOYUN, Gürsel YILMAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İdiyopatik Maküla Deliği Cerrahisi Sonrası Üç Günlük Yüzüstü Yatış Pozisyonunun Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları
Selim DOĞANAY, Şemsettin BİLAK, Derya KÜTÜKDE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yüksek Hızlı Transkonjonktival Vitrektomi Sistemi ile Ameliyat Edilen Olguların İntra-Operatif ve Post-Operatif Erken Dönemde Değerlendirilmesi
Defne KALAYCI, Kenan GÜLTEKİN, Necati DURU, Burcu GÜLTEKİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlıklı Bireylerde Optik Koherens Tomografi Cihazının Farklı Çekim Modlarıyla Maküla Kalınlığının Değerlendirilmesi
Fatih ULAŞ, Adem SOYDAN, Mehmet BALBABA, Serdal ÇELEBİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Düşük Serum 25-Hydroxyvitamin D Düzeylerinin Retina Sinir Lifi Kalınlığına Etkisi
Veysi ÖNER, Kemal TÜRKYILMAZ, Ayşegül KÜÇÜKALİ TÜRKYILMAZ, Berrak ŞEKERYAPAN, Mustafa DURMUŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Profilaktik Antiglokomatöz Tedavinin 0.1 ml İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu Sonrası Göz İçi Basıncına Kısa Dönem Etkisi
Özge Pınar AKARSU, Dilek GÜVEN, Cemile ÜÇGÜL ATILGAN, Saniye ÜKE UZUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Güncel Konu
Travma Sonrası Işık Görmeyen Olgulara Yaklaşım
Güngör SOBACI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna Cerrahi Yaklaşımda Yenilikler
Irmak KARACA, Sibel KADAYIFÇILAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunusu
Posterior Sklerit: Klinik ve Görüntüleme Özellikleri
Melih PARLAK, Aylin YAMAN, Zeynep ÖZBEK SÖYLEMEZOĞLU, Emel ADA, Ali Osman SAATCİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Acinetobacter Baumannii Endoftalmisi
Cem ÇANKAYA, Tongabay CUMURCU, Selim DOĞANAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tüberküloz Menenjit ve Spondilodiskitli Bir Olguda Oküler Tutulum
Haluk ESGİN, Şeref KİNYAS, Özlem TANSEL, Cumhur KILINÇER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Posterior Mikroftalmide Ön ve Arka Segment Bulguları
Zeynep ALKIN, Abdullah ÖZKAYA, Ece UZUN KIRANDİ, Yalçın KARAKÜÇÜK, Ahmet Taylan YAZICI, Ahmet DEMİROK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elli iki Yaşında Erkek Hastada Behçet Hastalığı Tanısı Koyduran Akut Optik Nöropati
Murat HASANREİSOĞLU, Metin ÜNLÜ, Şengül ÖZDEK, Zeynep AKTAŞ, Berati HASANREİSOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hollenhorst Plağının Optik Koherens Tomografi İncelemesi
Burcu NURÖZLER, Emrah DİRİCAN, Ahmet ŞENGÜN, Mustafa Erol TURAÇLI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Full text PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Copyright-2011 Gazi Göz Vakfı | Her hakkı Gazi Göz Vakfı'na aittir