Retina-Vitreus
2012, Cilt 20, Sayı 3 Sayfalar: 233-237
[ Geri ] [ İçindekiler ] [ İngilizce Özet ] [ Tam metin PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ]
Oküler İskemik Sendroma Bağlı Gelişen Neovasküler Glokom
İbrahim YAŞAR1, Murat ASLANKURT2, Gökhan ÖZDEMİR3, Emre GÜMÜŞ2
1M.D., Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Kahramanmaraş/TURKEY
2M.D. Asistant Professor, Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Kahramanmaraş/TURKEY
3M.D. Professor, Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Kahramanmaraş/TURKEY
4M.D., Pazarcık State Hospital, Eye Clinic Pazarcık, Kahramanmaraş/TURKEY
Anahtar Sözcükler: Neovasküler glokom, karotid arter tıkanıklığı, oküler iskemik sendrom

Yetmiş dokuz yaşında erkek hasta sağ gözde görme azlığı ve ağrı şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde bir yıllık diyabet öyküsü vardı. Görme keskinliği sağ gözde 0.16, solda 0.7 düzeyindeydi. Ön segment muayenesinde her iki gözde bilateral psödofaki arka kamara lensi ve sağ gözde rubeosis iridis saptandı. Fundus muayenesinde sağ optik diskte ileri derecede çanaklaşma saptandı. Sol fundus muayenesi normal sınırlardaydı. Göz içi basıncı (GİB) sağda 28 mmHg, solda 12 mmHg olarak saptandı. Sağ göze panretinal lazer fotokoagülasyon ve intra oküler bevacizumab enjeksiyonu yapıldı. İris neovaskülarizasyonları ve GİB geriledi. Bu yazıda internal karotis arter obstrüksiyonuna bağlı oküler iskemik sendrom (OİS) tanısı konan neovasküler glokomlu bir olguyu tartıştık.

[ Geri ] [ İçindekiler ] [ İngilizce Özet ] [ Tam metin PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ]
Copyright-2011 Gazi Göz Vakfı | Her hakkı Gazi Göz Vakfı'na aittir