Retina-Vitreus
2013, Cilt 21, Sayı 1 Sayfalar: 063-066
[ Geri ] [ İçindekiler ] [ İngilizce Özet ] [ Tam metin PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ]
Tüberküloz Menenjit ve Spondilodiskitli Bir Olguda Oküler Tutulum
Haluk ESGİN1, Şeref KİNYAS2, Özlem TANSEL3, Cumhur KILINÇER4
1M.D. Professor, Trakya University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Edirne/TURKEY
2M.D., Trakya University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Edirne/TURKEY
3M.D. Professor, Trakya University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Edirne/TURKEY
4M.D. Associate Professor, Trakya University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Edirne/TURKEY
Anahtar Sözcükler: Oküler tüberküloz, spondilodiskit, menenjit, tüberkül, optik koherens tomografi

Oküler Tüberküloz (TB), Mycobacterium tuberculosis'in, göz içinde ve çevresindeki dokularda meydana getirdiği granülomatöz bir enfeksiyondur. Bu olay aktif bir enfeksiyon olabileceği gibi, hipersensitivite veya aseptik reaksiyona bağlı immünolojik bir yanıt da olabilir. TB spondilodiskit tanısıyla ameliyat edilen ve aynı dönemde saptanan TB menenjite yönelik tedavi alan 23 yaşındaki bayan hasta, gözlerinde ağrı ve görme azalması yakınmaları nedeniyle kliniğimize sevk edildi. Her iki gözde yaklaşık 10'ar adet tüberkülle seyreden koroidit odakları saptandı. Başlanmış olan anti-TB tedavi ile görme keskinliği ve bulgular kısa sürede düzelme gösterdi. TB'a bağlı spondilodiskit, menenjit ve oküler tutulumun aynı anda görüldüğü literatürde benzer bir olgu bulunmaması nedeniyle bu zor olgudaki yaklaşım ve bulgular paylaşılmıştır.

[ Geri ] [ İçindekiler ] [ İngilizce Özet ] [ Tam metin PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ]
Copyright-2011 Gazi Göz Vakfı | Her hakkı Gazi Göz Vakfı'na aittir